Antroposoofilised töörühmad Tallinnas, Eesti Antroposoofilise Seltsi majas Paiste tn. 10

  • Vaba Vaimuteadusliku Kõrgkooli klassitunnid

Kontaktisik: Raivo Tarum raivo.tarum@mail.ee

  • R. Seineri eesti keelde tõlgitud loengute redigeerimine, meditatiivne lahtimõtestamine ja digiteerimine.

Kontakt: Raivo Tarum raivo.tarum@mail.ee, Sirje ja Paul Purga tel. 6576924

Antroposoofilised töörühmad Tartus

  • Vaba Vaimuteadusliku Kõrgkooli klassitunnid

Kontaktisik: Mati Valgepea mati.valgepea@gmail.com

  • Töö R. Steineri tekstidega

Kontakt: Jaanus Rooba tel. 56643697

Eesti Biodünaamika Ühingu initsiatiivid:

  • Vestlusringid biodünaamilisest põllumajandusest.

Kontakt: Arvo Purga, Tõnu Kriisa tonu.kriisa@gmail.com, arvopurga@gmail.com