Antroposoofiline meditsiin ühendab endas loodusteadustel põhineva tavameditsiini ja vaimuteadusliku inimkäsitluse: „Antroposoofiline meditsiin lisab füüsilise inimese tunnetusele, mida saab tänapäeval saavutada üksnes loodusteaduslike meetoditega, vaimse inimese tunnetuse.” (R. Steiner, GA 27) Antroposoofiline meditsiin ei ole nii-öelda alternatiivmeditsiin, st ta ei püüa tavameditsiini asendada, vaid seda antroposoofilisest aspektist laiendada. Selles mõttes võib antroposoofilise meditsiini liigitada täiendmeditsiini või täpsemalt integratiivse meditsiini alla.

Antroposoofilise meditsiini teoreetilise ja metoodilise aluse arendas välja Rudolf Steiner ning tutvustas seda aastatel 1920–1924 arstidele ja meditsiiniüliõpilastele peetud arvukates loengutes, samuti koos arsti Ita Wegmaniga (1876–1943) 1925. a välja antud raamatus „Põhjapanevat ravikunsti laiendamiseks vaimuteadusliku tunnetuse alusel”. 1921. a rajati Saksamaal Stuttgardis ja Šveitsis Arlesheimis esimesed kliinilis-terapeutilised instituudid koos ravimeid valmistavate laboratooriumidega, millest hiljem kasvasid välja antroposoofilisi ravimeid ja kosmeetikat tootvad ettevõtted Weleda ja Wala. Sestpeale on antroposoofilise meditsiini alane teadustöö ja antroposoofilise meditsiini kliiniline kasutamine nii diagnostikas kui teraapias järjekindlalt edasi arenenud. Antroposoofilist meditsiini praktiseeritakse üle maailma 80 riigis. Antroposoofilised kliinikud, sanatooriumid ja kliinikulaadsed institutsioonid on tekkinud lisaks Saksamaale ja Šveitsile ka Suurbritannias, Itaalias, Rootsis, Brasiilias. Peale selle on olemas arvukalt arstipraksiseid ja iseseisvaid raviinstituute, kus erinevad arstid ja terapeudid koos töötavad. Olulised terapeutilised tegevusvaldkonnad on ka kunstiteraapia, ravieurütmia, toitumisnõustamine ning nõustamine elukriiside, õpi- ja arenguhäirete puhul.

 

Antroposoofilist meditsiini kui ravikunsti iseloomustab inimese ja tema probleemide terviklik käsitlusviis. Inimest vaadeldakse kui kehalis-hingelis-vaimset olevust, kes suhestub mitmekülgselt nii kaasinimestega, ümbritseva looduse ning selle ainete ja jõududega, kui ka kogu kosmosega. Nii eeldab ka ravi haiguse põhjuste võimalikult terviklikku ja ulatuslikku vaatlust, mis hõlmab lisaks pelgale diagnoosile ka haiguse kulgu, senist elukäiku, sotsiaalset keskkonda, haige isiksust jm. Terviklikkuse seisukohast püütakse käsitleda ka haigestumise ja surma tähendust nagu ka tervendamise eesmärki.

Seega arvestatakse antroposoofilises meditsiinis lisaks haiguse ja selle kulgemise üldistele seaduspärasustele ravimisel ka iga inimese eripära ja tausta. Kuigi haiguspildid on oma tüüpiliste tunnuste tõttu sageli sarnased, on iga inimene ja tema ravi ainulaadne. Igal haigusel on patsiendi nägu, haigust ei saa vaadelda lahus patsiendi isikupärast. Ja see ongi antroposoofilise meditsiini üks iseloomulik joon, et ta ei näe üksnes haigust inimeses, vaid inimest tema haiguses.

Antroposoofilises meditsiinis kasutatakse nii patsiendi passiivse kui ka aktiivse osalusega raviviise. Esimeste hulka kuuluvad kirurgiline sekkumine, füsioteraapia, tavameditsiini allopaatilised ravimid jms. Enda aktiivsust nõuavad aga kunstiteraapia, ravieurütmia, vestlusteraapia, toitumisharjumuste muutmine, lõdvestumistehnikad jne. Medikamentoosses ravis püütakse kasutada eelkõige looduslikest ainetest valmistatud antroposoofilisi ravimeid, mis on enamasti homöopaatilist laadi ning mille eesmärk on ergutada organismi enda aktiivsust ja tervendavaid jõude. Medikamentoosses ravis kehtib põhimõte: nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik. Antroposoofilisi ravimeid toodetakse farmakopöa üldiste ja erikvaliteedistandardite järgi vastavuses Euroopa ja rahvusvaheliste farmakopöadega.

 

Antroposoofilise meditsiini alast tegevust, täiend- ja väljaõpet ning selle erinevate teraapiavormide arengut koordineerib ja korraldab üleilmselt Goetheanumi juures tegutsev antroposoofilise meditsiini sektsioon.

Eestis ühendab antroposoofilist meditsiini praktiseerivaid arste Eesti Antroposoofiliste Arstide Selts. Antroposoofilist meditsiini praktiseerib Jakobi Terapeutikum Tartus.