Eesti ja selle kaudu ühtlasi Üldise Antroposoofilise Seltsi liikmeks võib saada sõltumata oma poliitilistest, usulistest ja muudest vaadetest iga isik, kes on tõendanud oma huvi seltsi tegevuse vastu. Selleks tuleb esitada seltsi juhatusele kirjalik avaldus koos ühe seltsi liikme soovitusega.

Avalduse blanketi saab alla laadida siit.

Enne avalduse esitamist paluks tutvuda Eesti Antroposoofilise Seltsi põhikirjaga.

Selts väljastab liikmele liikmepileti.

Seltsist väljaastumiseks tuleb seltsi liikmel esitada seltsi juhatusele kirjalik avaldus.

Vastavalt põhikirjale võib seltsi liikme seltsist välja arvata, kui ta pole kolme aasta jooksul võtnud osa seltsi üldkoosolekutest ega maksnud liikmemaksu. Enne väljaarvamist üritatakse seltsi liikmega ühendust võtta.

Seltsi liikmeks astumisel tuleb hakata tasuma liikmemaksu üldkoosoleku otsusega määratud suuruses ja korras.

Eesti Antroposoofiline Selts  A/a: Swedbank EE142200221011538434