Kõrgema tunnetuse astmed

Rudolf Steiner

120 lk, kõva köide
Formaat: 15 x 21,5
ISBN 9985-9397-6-X

Järg raamatule „Kõrgema tunnetuse saavutamine”. Koosneb kolmest iseseisvast kirjutisest, mida läbib punase niidina kõrgema tunnetuse järk-järgulise saavutamise teema. Kirjeldatakse hinge elamusi ja katsumusi vaimse arengu teel ning muutuvaid suhteid meelelise ja ülemeelelise maailmaga.

Hind: 9.70 €

Enesetunnetuse tee. Vaimuilma lävi

Rudolf Steiner

136 lk, kõva köide
Formaat: 15 x 21,5
ISBN 9985-9397-8-6

Tõeline enesetunnetus on vaimse arengutee vältimatu osa ja ka tingimus. Sest see juhib tegeliku olemustuumani, mis on ühteaegu Mina ja rohkem kui Mina. Ent see sisemine ja kohati vägagi dramaatiline tee nõuab ka sisemist julgust ning pingutust. Nii nagu reisimisel tulevad kasuks kellegi teise reisikogemused, on samuti ka sisemise tunnetustee puhul. Seda Steineri raamatut võib võtta kui reisikirjeldust või reisijuhti tundmatusse maailma, mis avaneb igaühe ees, kes asub avastama oma Mina.

Hind: 10.30 €

Kristlus kui müstiline tõsiasi ja vanaaja müsteeriumid

Rudolf Steiner

136 lk, kõva köide
Formaat: 15 x 21,5
ISBN 978-9985-9693-4-2

Raamatus kirjeldatakse, kuidas vanaaja müsteeriumid olid eelduseks ja pinnaseks uuele vaimsele impulsile, kristlusele inimkonna arengus, tuues samas esile selle põhiolemuse iseseisvuse ja eripära. Samuti käsitletakse müsteeriumitraditsioonide valguses esimeste kristlike sajandite püüdlusi mõista kristluse sisu ja tähendust.

Hind: 10.30 €

Muinasjutt. Goethe vaimulaad. Goethe salajane ilmutus

Goethe / Rudolf Steiner

Muinasjutt, artikkel ja 3 loenguüleskirjutust
112 lk, kõva köide
Formaat: 15 x 21,5
ISBN 9985-9397-9-4

Goethe vaimulaadi erilisus seisneb selles, et ta võtab oma vaimupüüdlusse kaasa kogu maailma mitmekesisuse, ta ei pea meelelisi kogemusi madalaks. Sest inimene vajab vaimseks tõusuks kõiki jõude, mida ta saab maises elus omandada. Seda saladust ongi Goethe kujutanud oma sügavamõttelises muinasjutus rohelisest maost ja liiliast. R. Steineri kirjutis ja kolm loengut aitavad mõista Goethe muinasjutu värvikat pildikeelt.

Hind: 9.70 €

Salateadus üldjoontes

Rudolf Steiner

267 lk, kõva köide
Formaat: 15 x 21,5
ISBN 9985-9068-2-9

Põhjapanev teos, milles esitatakse suurejooneline visand inimese ja maailma arengust läbi planetaarsete kehastuste. Käsitlemist leiavad vaimuteaduse olulisemad teemad nagu inimese olemus, uni ja surm, inimese elukäik, vaimumaailma kõrgemad alad, ülemeelelise tunnetuse saavutamise meetodid jpm.

Hind: 11.50 €

Sotsiaalküsimuse põhipunktid

Rudolf Steiner

128 lk, kõva köide
Formaat: 15 x 21,5
ISBN 9985-9068-4-5

Selles raamatus on R. Steiner avaldanud mõtteid sotsiaalelu probleemide kohta, mis on laiemalt tuntuks saanud ühiskonna kui sotsiaalse organismi kolmeliikmelisuse ideena. Kuigi raamat avaldati esmakordselt 1919. aastal, on selle ideed endiselt aktuaalsed.

Hind: 8.90 €

Surmast ja inimhinge surematuse tähendusest

Rudolf Steiner

Sari: Valitud loengud
79 lk, pehme köide
Formaat: 11,5 x 16,5
ISBN 9985-9068-8-8

Surma ja inimhinge surematuse küsimus on läbi aegade esitanud väljakutse otsivale inimvaimule. Ikka ja jälle on inimmõistus pidanud selle lahendamise võimalikkuse ette kahtlevana seisma jääma. Kas on üldse võimalik saada rahuldavat vastust surma ja hinge surematuse küsimusele – seda ja palju muud käsitletakse raamatu kahes loengus.

Hind: 3.10 €

Kurjuse probleem vaimutunnetuse valguses

Rudolf Steiner

Sari: Valitud loengud
47 lk, pehme köide
Formaat: 11,5 x 16,5
ISBN 9985-9068-7-X

Hea ja kurja küsimus on olnud tõeliseks proovikiviks paljudele mõtlejatele. Miks tavateadvus ja -teadus on selle ees jõuetu ning millega suudab vaimuteadus kaasa aidata inimkonna igivana probleemi lahendamisele – need on selle raamatu kaks põhilist teemat.

Hind: 2.10 €

Alfabeet kui inimsaladuse väljendus

Rudolf Steiner

Sari: Valitud loengud
31 lk, pehme köide
Formaat: 11,5 x 16,5
ISBN 9985-9068-6-1

R. Steineri loengu üleskirjutuses kirjeldatakse tähestiku kosmilist aspekti ning näidatakse, kuidas inkarneeruv inimene ehitab oma olemusliikmeid üles sodiaagi ja planeediliikumiste järelkajana. Inimene kui maailmakonsonantsuse ja maailmavokaalsuse peegelpilt. Inimese nimi ja pühakutekalender.

Hind: 1.80 €

Meieisa esoteeriline vaatlus

Rudolf Steiner

Sari: Valitud loengud
48 lk, pehme köide
Formaat: 11,5 x 16,5
ISBN 9985-9068-9-6

Raamat sisaldab R. Steineri kahe loengu üleskirjutust. Läbivad teemad: palve ja meditatsioon; inimolemuse ülemine kolmsus ja madalam nelisus; seitsmeliikmelise inimese seos Meieisa seitsme palvega; Atlantise ja lemuuria ajastu inimene; okultne kiri ja sisemine valgustus; Meieisa kui mõttemantra.

Hind: 2.10 €