Üldine Antroposoofiline Selts ühendab tänapäeval sadu rühmi ning haru- ja rahvuslikke seltse 78 riigis. Üldise Antroposoofilise Seltsi eesmärk on koondada koostööks isikuid, kes tahavad antroposoofilisele vaimuteadusele tuginedes edendada nii üksikinimese kui ka kogu inimkonna hingelis-vaimset ja kultuurialast arengut.Töövormide spekter ulatub avatud vestlusringidest temaatiliste ja erialaste töörühmadeni, rangelt vaimuteaduslikest uurimisrühmadest ühiskondlike ja kultuurilialaste liikumisteni. Kohalikud ja temaatilised rühmad arendavad koostööd piirkondlikes keskustes, piirkonnaülestes algatustes ja rahvuslikes seltsides ning rahvusvahelisel tasandil Üldises Antroposoofilises Seltsis. Üldine Antroposoofiline Selts asub Goetheanumis (Dornach, Šveits).

Üldise Antroposoofilise Seltsi juures tegutseb Vaba Vaimuteaduse Kõrgkool, kus on võimalik õppida antroposoofilise suunitlusega vaimuteadust, meditsiini, pedagoogikat, kunsti jm. Sarnaseid keskusi on mujalgi: Rudolf Steineri seminar Järnas (Rootsi), Emerson College Inglismaal, Vrije Hogeschool Hollandis, Snellman-korkeakoulu Soomes jt.

Üldise Antroposoofilise Seltsi liikmeks võib saada sõltumata oma poliitilistest, usulistest ja muudest vaadetest iga isik, kes on oma huvi seltsi eesmärkide vastu tõendanud. Liikmeks saadakse tavaliselt oma maa seltsi kaudu (vt Eesti Antroposoofiline Selts).