Laste aeg – laste aed

Monika Gustavson

96 lk, pehme köide,
mustvalged ja värvilised illustratsioonid
Formaat: 14 x 20 cm
ISBN 978-9949-9910-4-4

Raamatu autor Monika Gustavson annab oma õpingu-töökogemusele ja lugemusele toetudes elava ettekujutuse waldorflasteaia pedagoogilistest lähtepunktidest ja tegevustest. Käsitlemist leiavad kõik olulisemad valdkonnad, mida väikese lapse loomuse, tema hingeliste ja kehaliste vajadustega seoses waldorfpedagoogikas silmas peetakse. Teksti illustreerivad pildid Tallinna Ilmapuu Waldorflasteaiast.

Hind: 9.50 €

Neli temperamenti pedagoogikas ja enesekasvatuses

Helmut Eller

176 lk, pehme köide,
mustvalged ja värvilised illustratsioonid

Formaat: 14 x 20 cm
ISBN 978-9949-9910-3-7

Helmut Elleri raamat viib meid põnevasse ja elulisse temperamentide maailma. Autor käsitleb temperamendiõpetust ning selle rakendamisvõimalusi pedagoogikas, enesekasvatuses ja inimsuhetes erinevatest ja tihti ka ootamatutest vaatenurkadest. Lisaks põgusale ajaloolisele tagasivaatele on raamatus viiteid ka temperamendifenomeni inimeseõpetuslikele alustele. Põhitähelepanu on suunatud eelkõige pedagoogilis-kasvatuslikele küsimustele, sest erineva temperamendiga laste õige kohtlemine ja nende ühekülgsuste harmoneerimine on õpetajate ning lastevanemate üks olulisemaid kasvatuslikke ülesandeid, mille juures ei saa puududa ka vältimatu enesekasvatuslik aspekt. Raamatu suureks väärtuseks on autori elav esitusviis, värvikad kirjeldused ja rohked praktilised nõuanded.

Hind: 18.30 €

Lapse kasvatamine

Rudolf Steiner

136 lk, pehme köide, illustratsioonid
Formaat: 14 x 20 cm
ISBN 978-9949-9910-2-0

Kogumik  „Lapse kasvatamine” sisaldab Rudolf Steineri pedagoogikaalaseid tekste erinevatest ajajärkudest, alates esimesest publikatsioonist kuni viimase õpetajatele peetud kursuseni. Valitud tekstid annavad ülevaate waldorfpedagoogika vaimuteaduslikest alustest, seosest erinevate ajastute kasvatusideaalide ja -meetoditega, samuti läbilõike metoodikast ja kasvatuslikest põhimõtetest.

Raamat sobib nii lastevanematele esmaseks tutvumiseks waldorfpedagoogika olemusega kui ka süvendavaks lugemiseks õpetajatele.

Hind: 16.50 €

Üldine inimeseõpetus kui pedagoogika alus

Rudolf Steiner

208 lk, pehme köide, illustratsioonid
Formaat: 14 x 20 cm
ISBN 978-9949-9910-1-3

„Üldine inimeseõpetus kui pedagoogika alus” on ettevalmistav loengukursus, mille Rudolf Steiner pidas 1919. a sügisel esimese tema pedagoogiliste põhimõtete järgi rajatud kooli, Stuttgardi Vaba Waldorfkooli tulevastele õpetajatele. Loengukursuses antakse antroposoofilisest vaimuteadusest lähtuvalt mitmekülgne ülevaade inimesest kui vaimsest, hingelisest ja füüsilisest olevusest, seostades käsitletavat paljude oluliste pedagoogiliste küsimustega. Loengutes esitatu paremaks ajakajaliseks mõistmiseks ja seostamiseks muu antroposoofilise literatuuriga on raamatule lisatud mahukas märkuste ja viidete osa.

Hind: 18.10 €

Vabaduskasvatus. Rudolf Steineri pedagoogika

Frans Carlgren

256 lk, pehme köide,
mustvalged ja värvilised illustratsioonid
Formaat: 17 x 24 cm
ISBN 978-9949-9910-0-6

Frans Carlgreni rikkalikult illustreeritud raamat “Vabaduskasvatus” annab ülevaate waldorfpedagoogika tekkeloost, põhiprintsiipidest ja metoodikast. Lisaks leiab üksikasjalikke kirjeldusi lapsest tema erinevatel eluperioodidel, mida ja kuidas õpetatakse ning mida sellega taotletakse. Kajastatakse ka waldorfkooli kogukonda loovat mudelit, mis võimaldab demokraatiat ja dialoogi kõigis küsimustes ning seda nii õpetajatele kui ka lastevanematele. Raamatu eessõna pärineb Tiiu Kuurmelt.

Hind: 19.40 €

Tardunud pilk. Televisiooni füsioloogilised mõjud ja lapse areng

Rainer Patzlaff

120 lk, pehme köide, illustratsioonid
Formaat: 14,5 x 21 cm
ISBN 9985-9397-3-5

Autor räägib mitmest ja meile isegi ootamatust vaatenurgast, milline on televisiooni mõju. Ta ei peatu pikemalt sellel, mida seal näidatakse ja kuidas see mõjub, vaid kuidas taoline näitamine ja vaatamine ise mõjutavad inimese füsioloogilisi talitlusi. Nimelt siit ja mitte programmi sisust saab alguse televisioonisõltuvus. Viimaste aastakümnete põhjalikud uurimused on näidanud, et kui lubame lapsed teleri ette ega piira vaatamisaega, siis kahjustame nende kehalist, hingelist ja vaimset arengut nii sügavalt, et hiljem pole seda võimalik korvata. Raamat kutsub teleriga teadlikumalt ümber käima ning püüab vanematele ja kasvatajatele nähtavaks teha võimalikke ohtusid, mis on telerivaatamisega seotud.

 

Raamat on läbi müüdud.

Võimalik on alla laadida raamatu tasuta pdf fail

Hind: - €