Üldine inimeseõpetus kui pedagoogika alus

Rudolf Steiner

„Üldine inimeseõpetus kui pedagoogika alus” on ettevalmistav loengukursus, mille Rudolf Steiner pidas 1919. a sügisel esimese tema pedagoogiliste põhimõtete järgi rajatud kooli, Stuttgardi Vaba Waldorfkooli tulevastele õpetajatele. Loengukursuses antakse antroposoofilisest vaimuteadusest lähtuvalt mitmekülgne ülevaade inimesest kui vaimsest, hingelisest ja füüsilisest olevusest, seostades käsitletavat paljude oluliste pedagoogiliste küsimustega. Loengutes esitatu paremaks ajakajaliseks mõistmiseks ja seostamiseks muu antroposoofilise literatuuriga on raamatule lisatud mahukas märkuste ja viidete osa.

Hind: 18,00 €

Vabaduskasvatus. Rudolf Steineri pedagoogika

Frans Carlgren

Frans Carlgreni rikkalikult illustreeritud raamat “Vabaduskasvatus” annab ülevaate waldorfpedagoogika tekkeloost, põhiprintsiipidest ja metoodikast. Lisaks leiab üksikasjalikke kirjeldusi lapsest tema erinevatel eluperioodidel, mida ja kuidas õpetatakse ning mida sellega taotletakse. Kajastatakse ka waldorfkooli kogukonda loovat mudelit, mis võimaldab demokraatiat ja dialoogi kõigis küsimustes ning seda nii õpetajatele kui ka lastevanematele. Raamatu eessõna pärineb Tiiu Kuurmelt.

Hind: 19,40 €

Tardunud pilk. Televisiooni füsioloogilised mõjud ja lapse areng

Rainer Patzlaff

120 lk, pehme köide, illustratsioonid
Formaat: 14,5 x 21
ISBN 9985-9397-3-5
Raamat on läbi müüdud.

Autor räägib mitmest ja meile isegi ootamatust vaatenurgast, milline on televisiooni mõju. Ta ei peatu pikemalt sellel, mida seal näidatakse ja kuidas see mõjub, vaid kuidas taoline näitamine ja vaatamine ise mõjutavad inimese füsioloogilisi talitlusi. Nimelt siit ja mitte programmi sisust saab alguse televisioonisõltuvus. Viimaste aastakümnete põhjalikud uurimused on näidanud, et kui lubame lapsed teleri ette ega piira vaatamisaega, siis kahjustame nende kehalist, hingelist ja vaimset arengut nii sügavalt, et hiljem pole seda võimalik korvata. Raamat kutsub teleriga teadlikumalt ümber käima ning püüab vanematele ja kasvatajatele nähtavaks teha võimalikke ohtusid, mis on telerivaatamisega seotud.

Hind: - €

Laste aeg – laste aed

Monika Gustavson

Formaat: 14,5 x 21
ISBN 9985-9397-4-7
Raamat on läbi müüdud.

Alternatiivsed võimalused pedagoogikas. Abimaterjal lasteaiaõpetajatele ja lapsevanematele.
Raamat pakub rikkalikult mõtteid ja näiteid, kuidas kujundada nii lasteaed kui ka pedagoogiline töö selliseks, et see aitaks kaasa lapse igakülgsele ja tasakaalustatud arengule. Põgusalt käsitletakse ka lapse kehalise arengu ja võimete avaldumise põhietappe. Olulisemad teemad: rütmiline elukorraldus lasteaias, pühade ja sünnipäevade tähistamine, muinasjuttude ja näidendite esitamine, maalimine ja meisterdamine, kooliks ettevalmistamine jm.

Hind: - €