Antroposoofia lehele >>

Kirjastus PreMark annab välja peamiselt antroposoofiaalast kirjandust. Põhirõhk on Rudolf Steineri teoste tõlkimisel ja avaldamisel eesti keeles, kuid kirjastatakse ka teiste autorite raamatuid pedagoogika, meditsiini, põllumajanduse teemadel, samuti nõuanderaamatuid ning muid trükiseid.

Üle maailma on mitmeid kirjastusi, kes tegelevad kas ainult või muu hulgas antroposoofiaalase kirjanduse avaldamisega. Suurim valik raamatuid on saksa ja inglise keeles. Linkide all on ülevaade suurematest kirjastustest ja raamatute hankimisvõimalustest.

PreMarki raamatud on veebilehel kirjastuse soodushinnaga. Raamatute ostmiseks esitage tellimus tellimise lehel.

Uudiskirjandus

Külvikalender 2024

Soodsad külvi-, hooldus- ja lõikusajad Maria ja Matthias K. Thuni järgi

See nii aedniku, mesiniku, põllupidaja kui ka ilmavaatleja iga-aastane abiline on trükituna ilmunud eesti keeles juba 32 aastat ning leidnud selle aja jooksul paljude aednike ja aiandushuviliste kindla poolehoiu. Sisaldab lisaks kalendaariumile katseandmeid, ülevaateid, selgitusi kosmiliste rütmide ja seoste kohta jpm. Erilise väärtusega on praktilised nõuanded, mis põhinevad pikaajalisel aianduskogemusel ja arvukatel võrdluskatsetel.

Edasi >>

Väetamine – maa elavdamine.

Biodünaamiliste preparaatide valmistamine ja kasutamine

Raamatu esimene osa annab ülevaate erinevatest väetistest, nende ettevalmistamisest ja kasutamisest. Käsitletakse loomset ja taimset päritolu ainete kompostimist, abiväetisi jpm. Raamatu teine osa on mõeldud eelkõige neile, kes tahavad biodünaamilisi preparaate oma aia või põllumajandusettevõtte tarbeks ise valmistada või neid sisseostetutena kasutada.

Edasi >>

Akaša kroonikast

Rudolf Steiner

Selgeltnägija pilgule muutuvad kosmose akaša-elemendis kättesaadavaks ka mineviku sündmused, ja seda määral, mis ületab mõõtmatult välise ajaloovaatluse võimalused. Need sündmused avanevad talle mitte elutute ajalooliste tõenditena, vaid elavate, värvikate piltidena. Ta suudab sel viisil vaadata tagasi inimese ja Maa arengu ajastutesse, mis jäävad tänapäeva inimese jaoks hoomamatult kaugesse minevikku.

Edasi >>

Meditasioon. Juhised esoteeriliseks koolituseks

Rudolf Steiner

Temaatilise kogumik koosneb kolmest osast. Esimese osa moodustavad nn kõrvalharjutused ja muud reeglid, mille silmaspidamine on viljaka mediteerimise eelduseks ning aitab vältida võimalikke kahjulikke mõjusid. Teine osa sisaldab põhiharjutusi ja nende selgitusi. Kolmas, kõige mahukam osa täiendab eelnevat erinevatest vaatepunktidest, samuti laiendab arusaama mediteerimise olemusest.

Edasi >>