Vabaduskasvatus. Rudolf Steineri pedagoogika

Frans Carlgren

256 lk, pehme köide,
mustvalged ja värvilised illustratsioonid
Formaat: 17 x 24 cm
ISBN 978-9949-9910-0-6

Frans Carlgreni rikkalikult illustreeritud raamat “Vabaduskasvatus” annab ülevaate waldorfpedagoogika tekkeloost, põhiprintsiipidest ja metoodikast. Lisaks leiab üksikasjalikke kirjeldusi lapsest tema erinevatel eluperioodidel, mida ja kuidas õpetatakse ning mida sellega taotletakse. Kajastatakse ka waldorfkooli kogukonda loovat mudelit, mis võimaldab demokraatiat ja dialoogi kõigis küsimustes ning seda nii õpetajatele kui ka lastevanematele. Raamatu eessõna pärineb Tiiu Kuurmelt.

Hind: 19.40 €

Kõrgema tunnetuse saavutamine

Rudolf Steiner

152 lk, pehme köide lakaga
Formaat: 14 x 20
ISBN 978-9985-9693-9-7

Juba ilmumisest saati on see raamat olnud R. Steineri üks loetavamaid kirjutisi, sest selles käsitletakse vaimukoolituse keskset küsimust: milliseid eeldusi on vaja, et arendada endas välja ülemeelelise maailma tõese tajumise võime? Raamat sisaldab ka harjutusi, mille eesmärk on tugevdada erinevaid hingejõude ja -omadusi ning arendada välja ülemeelelised tajuelundid viisil, mis vastab inimarengu praegusele astmele.

Hind: 15.40 €

Initsiatsioonitunnetus

Rudolf Steiner

Sari: Antroposoofia perspektiivid
80 lk, pehme köide lakaga
Formaat: 14 x 20
ISBN 978-9985-9693-6-6

Tänapäevane initsiatsioonitunnetus põhineb tavatunnetusel ja on selle kõrgem aste. Initsiatsioonitunnetuseni jõudmiseks peab olema intellektuaalne mõtlemine täielikult välja arenenud. Sellele peab aga järgnema põhimõtteline suunamuutus, maailma tuleb vaadelda teistsugusest seisukohast, kui seda vaadeldakse ilma initsiatsioonitunnetuseta.

Hind: 7.40 €

Roosiristlik teosoofia

Rudolf Steiner

Sari: Antroposoofia perspektiivid
152 lk, pehme köide lakaga
Formaat: 14 x 20
ISBN 978-9985-9693-7-3

Roosiristliku teosoofia 14 loenguga annab R. Steiner ülevaate kaasaegse vaimuteaduse põhitõdedest ja mõistetest. Raamat sobib hästi esmaseks lektüüriks tutvumisel antroposoofilise vaimuteaduse olemusega.

Hind: 11.50 €

Mõtteharjutused

Rudolf Steiner

Sari: Antroposoofia perspektiivid
96 lk, pehme köide lakaga
Formaat: 14 x 20
ISBN 978-9985-9693-8-0

Raamatus näidatakse, mil viisil saab mõtlemise arendamise ja tugevdamisega jõuda vaimse tajumise, st selgeltnägemise esimeste astmeteni. Sisaldab arvukalt praktilisi juhiseid mõtteharjutusteks.

Hind: 8.70 €

Inimese ja inimkonna vaimne juhtimine

Rudolf Steiner

64 lk, pehme köide lakaga
Formaat: 14 x 20
ISBN 978-9985-9693-5-9

Raamatus käsitletakse vaimuteaduslikust seisukohast, kuidas on kõrgemad vaimsed jõud ja olevused inimkonna arengu varasematest epohhidest nüüdisajani inimest ja inimkonda juhtinud. Kajastamist leiavad niisuguse juhtimise eri tahud, perioodid ja tähendus inimestele.

Hind: 7.20 €

Kõrgema tunnetuse astmed

Rudolf Steiner

120 lk, kõva köide
Formaat: 15 x 21,5
ISBN 9985-9397-6-X

Järg raamatule „Kõrgema tunnetuse saavutamine”. Koosneb kolmest iseseisvast kirjutisest, mida läbib punase niidina kõrgema tunnetuse järk-järgulise saavutamise teema. Kirjeldatakse hinge elamusi ja katsumusi vaimse arengu teel ning muutuvaid suhteid meelelise ja ülemeelelise maailmaga.

Hind: 9.70 €

Enesetunnetuse tee. Vaimuilma lävi

Rudolf Steiner

136 lk, kõva köide
Formaat: 15 x 21,5
ISBN 9985-9397-8-6

Tõeline enesetunnetus on vaimse arengutee vältimatu osa ja ka tingimus. Sest see juhib tegeliku olemustuumani, mis on ühteaegu Mina ja rohkem kui Mina. Ent see sisemine ja kohati vägagi dramaatiline tee nõuab ka sisemist julgust ning pingutust. Nii nagu reisimisel tulevad kasuks kellegi teise reisikogemused, on samuti ka sisemise tunnetustee puhul. Seda Steineri raamatut võib võtta kui reisikirjeldust või reisijuhti tundmatusse maailma, mis avaneb igaühe ees, kes asub avastama oma Mina.

Hind: 10.30 €

Kristlus kui müstiline tõsiasi ja vanaaja müsteeriumid

Rudolf Steiner

136 lk, kõva köide
Formaat: 15 x 21,5
ISBN 978-9985-9693-4-2

Raamatus kirjeldatakse, kuidas vanaaja müsteeriumid olid eelduseks ja pinnaseks uuele vaimsele impulsile, kristlusele inimkonna arengus, tuues samas esile selle põhiolemuse iseseisvuse ja eripära. Samuti käsitletakse müsteeriumitraditsioonide valguses esimeste kristlike sajandite püüdlusi mõista kristluse sisu ja tähendust.

Hind: 10.30 €

Muinasjutt. Goethe vaimulaad. Goethe salajane ilmutus

Goethe / Rudolf Steiner

Muinasjutt, artikkel ja 3 loenguüleskirjutust
112 lk, kõva köide
Formaat: 15 x 21,5
ISBN 9985-9397-9-4

Goethe vaimulaadi erilisus seisneb selles, et ta võtab oma vaimupüüdlusse kaasa kogu maailma mitmekesisuse, ta ei pea meelelisi kogemusi madalaks. Sest inimene vajab vaimseks tõusuks kõiki jõude, mida ta saab maises elus omandada. Seda saladust ongi Goethe kujutanud oma sügavamõttelises muinasjutus rohelisest maost ja liiliast. R. Steineri kirjutis ja kolm loengut aitavad mõista Goethe muinasjutu värvikat pildikeelt.

Hind: 9.70 €