Initsiatsioonitunnetus

Rudolf Steiner

Sari: Antroposoofia perspektiivid
80 lk, pehme köide lakaga
Formaat: 14 x 20
ISBN 978-9985-9693-6-6

Tänapäevane initsiatsioonitunnetus põhineb tavatunnetusel ja on selle kõrgem aste. Initsiatsioonitunnetuseni jõudmiseks peab olema intellektuaalne mõtlemine täielikult välja arenenud. Sellele peab aga järgnema põhimõtteline suunamuutus, maailma tuleb vaadelda teistsugusest seisukohast, kui seda vaadeldakse ilma initsiatsioonitunnetuseta.

Hind: 7.40 €

Roosiristlik teosoofia

Rudolf Steiner

Sari: Antroposoofia perspektiivid
152 lk, pehme köide lakaga
Formaat: 14 x 20
ISBN 978-9985-9693-7-3

Roosiristliku teosoofia 14 loenguga annab R. Steiner ülevaate kaasaegse vaimuteaduse põhitõdedest ja mõistetest. Raamat sobib hästi esmaseks lektüüriks tutvumisel antroposoofilise vaimuteaduse olemusega.

Hind: 11.50 €

Mõtteharjutused

Rudolf Steiner

Sari: Antroposoofia perspektiivid
96 lk, pehme köide lakaga
Formaat: 14 x 20
ISBN 978-9985-9693-8-0

Raamatus näidatakse, mil viisil saab mõtlemise arendamise ja tugevdamisega jõuda vaimse tajumise, st selgeltnägemise esimeste astmeteni. Sisaldab arvukalt praktilisi juhiseid mõtteharjutusteks.

Hind: 8.70 €

Inimese ja inimkonna vaimne juhtimine

Rudolf Steiner

64 lk, pehme köide lakaga
Formaat: 14 x 20
ISBN 978-9985-9693-5-9

Raamatus käsitletakse vaimuteaduslikust seisukohast, kuidas on kõrgemad vaimsed jõud ja olevused inimkonna arengu varasematest epohhidest nüüdisajani inimest ja inimkonda juhtinud. Kajastamist leiavad niisuguse juhtimise eri tahud, perioodid ja tähendus inimestele.

Hind: 7.20 €

Kõrgema tunnetuse astmed

Rudolf Steiner

120 lk, kõva köide
Formaat: 15 x 21,5
ISBN 9985-9397-6-X

Järg raamatule „Kõrgema tunnetuse saavutamine”. Koosneb kolmest iseseisvast kirjutisest, mida läbib punase niidina kõrgema tunnetuse järk-järgulise saavutamise teema. Kirjeldatakse hinge elamusi ja katsumusi vaimse arengu teel ning muutuvaid suhteid meelelise ja ülemeelelise maailmaga.

Hind: 9.70 €

Enesetunnetuse tee. Vaimuilma lävi

Rudolf Steiner

136 lk, kõva köide
Formaat: 15 x 21,5
ISBN 9985-9397-8-6

Tõeline enesetunnetus on vaimse arengutee vältimatu osa ja ka tingimus. Sest see juhib tegeliku olemustuumani, mis on ühteaegu Mina ja rohkem kui Mina. Ent see sisemine ja kohati vägagi dramaatiline tee nõuab ka sisemist julgust ning pingutust. Nii nagu reisimisel tulevad kasuks kellegi teise reisikogemused, on samuti ka sisemise tunnetustee puhul. Seda Steineri raamatut võib võtta kui reisikirjeldust või reisijuhti tundmatusse maailma, mis avaneb igaühe ees, kes asub avastama oma Mina.

Hind: 10.30 €

Kristlus kui müstiline tõsiasi ja vanaaja müsteeriumid

Rudolf Steiner

136 lk, kõva köide
Formaat: 15 x 21,5
ISBN 978-9985-9693-4-2

Raamatus kirjeldatakse, kuidas vanaaja müsteeriumid olid eelduseks ja pinnaseks uuele vaimsele impulsile, kristlusele inimkonna arengus, tuues samas esile selle põhiolemuse iseseisvuse ja eripära. Samuti käsitletakse müsteeriumitraditsioonide valguses esimeste kristlike sajandite püüdlusi mõista kristluse sisu ja tähendust.

Hind: 10.30 €

Muinasjutt. Goethe vaimulaad. Goethe salajane ilmutus

Goethe / Rudolf Steiner

Muinasjutt, artikkel ja 3 loenguüleskirjutust
112 lk, kõva köide
Formaat: 15 x 21,5
ISBN 9985-9397-9-4

Goethe vaimulaadi erilisus seisneb selles, et ta võtab oma vaimupüüdlusse kaasa kogu maailma mitmekesisuse, ta ei pea meelelisi kogemusi madalaks. Sest inimene vajab vaimseks tõusuks kõiki jõude, mida ta saab maises elus omandada. Seda saladust ongi Goethe kujutanud oma sügavamõttelises muinasjutus rohelisest maost ja liiliast. R. Steineri kirjutis ja kolm loengut aitavad mõista Goethe muinasjutu värvikat pildikeelt.

Hind: 9.70 €

Vabaduse filosoofia. Nüüdisaegse maailmavaate põhijooned

Rudolf Steiner

200 lk, kõva köide
Formaat: 15 x 21,5
ISBN 978-9985-9693-0-4

R. Steineri filosoofiline teos, mida ta on pidanud ettevalmistuseks oma hilisemale vaimuteadusele. Raamatus käsitletakse inimtunnetuse ja inimtegevuse põhjapanevaid küsimusi. Kas maailma saab tõeselt tunnetada ning kas tunnetusel on piirid? Kas inimene on oma tegutsemises vaba või kuidas ta selleni jõuab?

Hind: 12.40 €

Tõde ja teadus. Eelmäng „Vabaduse filosoofiale”

Rudolf Steiner

72 lk, pehme köide lakaga
Formaat: 14 x 20
ISBN 978-9985-9693-3-5

Raamatu „Tõde ja teadus” näol on tegemist eessõna ja praktilise lõppvaatlusega täiendatud doktoritööga, millega Rudolf Steiner 1891. aastal Rostockis filosoof Heinrich von Steini juures promoveerus. Dissertatsioon ilmus raamatuna esmakordselt Weimaris 1892. aastal.

Hind: 7.50 €