Inimese ja inimkonna vaimne juhtimine

Rudolf Steiner

64 lk, pehme köide lakaga
Formaat: 14 x 20
ISBN 978-9985-9693-5-9

Raamatus käsitletakse vaimuteaduslikust seisukohast, kuidas on kõrgemad vaimsed jõud ja olevused inimkonna arengu varasematest epohhidest nüüdisajani inimest ja inimkonda juhtinud. Kajastamist leiavad niisuguse juhtimise eri tahud, perioodid ja tähendus inimestele.

Hind: 7.20 €

Kõrgema tunnetuse astmed

Rudolf Steiner

120 lk, kõva köide
Formaat: 15 x 21,5
ISBN 9985-9397-6-X

Järg raamatule „Kõrgema tunnetuse saavutamine”. Koosneb kolmest iseseisvast kirjutisest, mida läbib punase niidina kõrgema tunnetuse järk-järgulise saavutamise teema. Kirjeldatakse hinge elamusi ja katsumusi vaimse arengu teel ning muutuvaid suhteid meelelise ja ülemeelelise maailmaga.

Hind: 9.70 €

Enesetunnetuse tee. Vaimuilma lävi

Rudolf Steiner

136 lk, kõva köide
Formaat: 15 x 21,5
ISBN 9985-9397-8-6

Tõeline enesetunnetus on vaimse arengutee vältimatu osa ja ka tingimus. Sest see juhib tegeliku olemustuumani, mis on ühteaegu Mina ja rohkem kui Mina. Ent see sisemine ja kohati vägagi dramaatiline tee nõuab ka sisemist julgust ning pingutust. Nii nagu reisimisel tulevad kasuks kellegi teise reisikogemused, on samuti ka sisemise tunnetustee puhul. Seda Steineri raamatut võib võtta kui reisikirjeldust või reisijuhti tundmatusse maailma, mis avaneb igaühe ees, kes asub avastama oma Mina.

Hind: 10.30 €

Kristlus kui müstiline tõsiasi ja vanaaja müsteeriumid

Rudolf Steiner

136 lk, kõva köide
Formaat: 15 x 21,5
ISBN 978-9985-9693-4-2

Raamatus kirjeldatakse, kuidas vanaaja müsteeriumid olid eelduseks ja pinnaseks uuele vaimsele impulsile, kristlusele inimkonna arengus, tuues samas esile selle põhiolemuse iseseisvuse ja eripära. Samuti käsitletakse müsteeriumitraditsioonide valguses esimeste kristlike sajandite püüdlusi mõista kristluse sisu ja tähendust.

Hind: 10.30 €

Muinasjutt. Goethe vaimulaad. Goethe salajane ilmutus

Goethe / Rudolf Steiner

Muinasjutt, artikkel ja 3 loenguüleskirjutust
112 lk, kõva köide
Formaat: 15 x 21,5
ISBN 9985-9397-9-4

Goethe vaimulaadi erilisus seisneb selles, et ta võtab oma vaimupüüdlusse kaasa kogu maailma mitmekesisuse, ta ei pea meelelisi kogemusi madalaks. Sest inimene vajab vaimseks tõusuks kõiki jõude, mida ta saab maises elus omandada. Seda saladust ongi Goethe kujutanud oma sügavamõttelises muinasjutus rohelisest maost ja liiliast. R. Steineri kirjutis ja kolm loengut aitavad mõista Goethe muinasjutu värvikat pildikeelt.

Hind: 9.70 €

Inimlik ja kosmiline mõte

Rudolf Steiner

80 lk, pehme köide
Formaat: 12,5 x 19
ISBN 9985-9397-7-8

Kuidas ja kas inimene tegelikult üldse mõtleb? Milline on tema mõttekalduvuste ja -meeleolude seos vaimu-kosmose konstellatsioonidega? Millest tulenevad inimeste nii erinevad maailmavaated ja mõttesisud? Neid ja veel palju teisi küsimusi käsitletakse raamatu neljas loengus.

Hind: 4.10 €

Vabaduse filosoofia. Nüüdisaegse maailmavaate põhijooned

Rudolf Steiner

200 lk, kõva köide
Formaat: 15 x 21,5
ISBN 978-9985-9693-0-4

R. Steineri filosoofiline teos, mida ta on pidanud ettevalmistuseks oma hilisemale vaimuteadusele. Raamatus käsitletakse inimtunnetuse ja inimtegevuse põhjapanevaid küsimusi. Kas maailma saab tõeselt tunnetada ning kas tunnetusel on piirid? Kas inimene on oma tegutsemises vaba või kuidas ta selleni jõuab?

Hind: 12.40 €

Tõde ja teadus. Eelmäng „Vabaduse filosoofiale”

Rudolf Steiner

72 lk, pehme köide lakaga
Formaat: 14 x 20
ISBN 978-9985-9693-3-5

Raamatu „Tõde ja teadus” näol on tegemist eessõna ja praktilise lõppvaatlusega täiendatud doktoritööga, millega Rudolf Steiner 1891. aastal Rostockis filosoof Heinrich von Steini juures promoveerus. Dissertatsioon ilmus raamatuna esmakordselt Weimaris 1892. aastal.

Hind: 7.50 €

Sissejuhatus ülemeelelisse maailmatunnetusse ja inimese määratlusse

Rudolf Steiner

122 lk, pehme köide
Formaat: 14 x 20
ISBN 9985-9068-1-0

Raamat kuulub R. Steineri põhiteoste hulka, selles selgitatakse metoodiliselt vaimuteaduse kõiki olulisi mõisted. Raamatu kolmest osast esimene on pühendatud inimese olemuse käsitlemisele, teine inimvaimu taaskehastumisele ja saatusele, kolmandas kirjeldatakse hinge- ja vaimuilma, milles inimene viibib surma ja uue sünni vahelisel ajal.

Hind: 6.00 €

Salateadus üldjoontes

Rudolf Steiner

267 lk, kõva köide
Formaat: 15 x 21,5
ISBN 9985-9068-2-9

Põhjapanev teos, milles esitatakse suurejooneline visand inimese ja maailma arengust läbi planetaarsete kehastuste. Käsitlemist leiavad vaimuteaduse olulisemad teemad nagu inimese olemus, uni ja surm, inimese elukäik, vaimumaailma kõrgemad alad, ülemeelelise tunnetuse saavutamise meetodid jpm.

Hind: 11.50 €